oekonomii

Polityka mieszkaniowa w Polsce na przykładzie programu "Mieszkanie dla Młodych"

"Polityka mieszkaniowa jest częścią polityki społecznej państwa. Jej zadaniem jest badanie, ocenianie problemu mieszkaniowego oraz wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań." Celem polityki mieszkaniowej jest stworzenie warunków, aby zapewnić społeczeństwu dostęp do podstawowego dobra społecznego, jakim jest mieszkanie. Jest to miejsce, gdzie cała rodzina czy sam jeden człowiek powinien czuć się bezpieczny, jednak współcześnie w wyniku rozwoju społeczno-ekonomicznego od mieszkania wymaga się też innych cech: musi być odpowiednio duże, urządzone, być w określonej okolicy. Zatem pod pojęciem polityki mieszkaniowej powinno rozumieć się zapewnienie społeczeństwu dostępu do mieszkań przez państwo.

Polityka mieszkaniowa w Polsce istnieje, lecz czy jest dobrze realizowana? Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2012r. w Polsce brakuje 1,5 mln mieszkań. W 2009 został zlikwidowany Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, który realizował od 1996r. zadania z zakresu polityki mieszkaniowej. W 2006 roku powstał program Rodzina na Swoim, który zakończył się z końcem 2012r, umożliwiał on dopłaty do rat kredytu hipotecznego, cieszył się dużym zainteresowaniem, jednak i tak został zlikwidowany. Obecnie realizowany jest projekt Mieszkanie dla Młodych, ma on potrwać do 2018r.

Z początkiem 2014 rozpoczął swoją działalność program Mieszkanie dla Młodych. Jego beneficjentami mogą być osoby przed 35. rokiem życia, może im zostać udzielone dofinansowanie do wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego na zakup nowego mieszkania, nie zostanie udzielone dofinansowanie na remont, zakup miejsca parkingowego czy garażu. Należy jednak pamiętać, że powierzchnia użytkowa mieszkania nie powinna być większa niż 75 metrów kwadratowych. Osoby korzystające z tego programu mogą liczyć na 10% dofinansowanie, a jeśli posiadają dziecko lub dzieci na 15%. Jeśli zaś w przeciągu 5 lat od podpisania umowy, urodzi się im trzecie lub kolejne dziecko mogą te rodziny liczyć na dodatkową 5% dopłatę do kwoty kredytu, należy wtedy złożyć odpowiedni wniosek w przeciągu 6 miesięcy od zaistniałej sytuacji.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z rządowego programu powinny zapoznać się z ofertami banków, które mają podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), obecnie jest ich osiem, bank ma 60 dni na odpowiedź. W tym czasie zostanie zweryfikowany nasz wniosek oraz dane w nim zawarte m. in.: prawdziwość, że nie podsiadamy lokalu lub budynku mieszkalnego oraz czy uczestniczyliśmy już we wcześniejszym programie Rodzina na Swoim.

Przy wyborze przyszłego mieszkania trzeba pamiętać, że musi spełniać on odpowiednie limity cenowe za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej, musi być kupiony od dewelopera oraz mieszkanie musi znajdować się na terenie RP.  Limity cenowe są ustalane przez wojewodów dla odpowiednich województw na okres jednego kwartału, jest to 110% wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Ustalane są inne kwoty dla miast, inne dla gmin przylegających do tych miast i dla pozostałych terenów województwa. I tak limit kwotowy za 1 metr kwadratowy w Warszawie ustalony jest na poziomie 5864,70 zł., Kielcach 4537,80, w Lublinie zaś to kwota 4105,30zł.

Program ten mimo, że trwa dopiero trzeci miesiąc cieszy się dużym zainteresowaniem. W miesiącu lutym udzielone wsparcie przez rząd na program Rodzina na Swoim wyniosło ponad 72,5 mln. zł, jest to dwukrotnie wyższa kwota w porównaniu z miesiącem styczniem.

Program ten został stworzony na pewno po to by zapewniać rozwój budownictwu, zapewnić młodym stabilną sytuację mieszkaniową oraz częściowo przyczynić się do poprawy sytuacji demograficznej w Polsce. Jest to program dla rodzin, które szukają nowych i atrakcyjnych mieszkań, ułatwia on sprzedaż mieszkań przez deweloperów. Jednak czy przyczyni się do poprawy sytuacji demograficznej, zaprzestanie tak szybkiemu starzeniu się społeczeństwa?- to okaże się w przyszłości. Jednak należy się zastanowić, czy decyzja o powiększeniu rodziny może zostać podjęta ze względu na zwiększone dofinansowanie do kwoty kredytu, na pewno jest to ułatwienie dla tych rodzin, ale raczej nie ma to wpływu na podjęcie przez nich decyzji o tym.
 
Autor: Katarzyna Filipowska